Poštová banka, a.s.

Prehľad Vyhľadať informácie

Poštová banka, a.s.

Hlavná stránka. Informácie o Poštová banka, a.s. na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:Poštová banka, a.s.
Popis:Banka,peniaze.
Služby:
-poskytovanie finančých služieb.IČO:31340890
DIČ:SK2020294221
Základné imanie:2449051680 Sk
SK-RatingRating Poštová banka, a.s.
Posledná aktualizácia:2005-09-18T17:20:36+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-18T17:20:36+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.02/59 60 31 11
Tel.(032) 6581932
Tel.(032) 6581931
Tel.(032) 6581936
Tel.(041) 5624648
Tel.(048) 4123956
Tel.(055) 6417130
Tel.(055) 6417100
Tel.(055) 6228465
Tel.(055) 6220012
Tel.(056) 6783280
Tel.(056) 6783282
Tel.(056) 6783284
Tel.(031) 5520555
Tel.(031) 5529532
Tel.(031) 5528873
Tel.(031) 5529524
Tel.(052) 7880709
Tel.(033) 5928110
Tel.(033) 5928111
Tel.(033) 5928181
Tel.(02) 59603111
Tel.(035) 7702244
Tel.(035) 7702245
Tel.(035) 7702254
Tel.(035) 7702241
Fax02/59 60 33 44
Fax(032) 6581936
Fax(041) 5624450
Fax(048) 4123957
Fax(055) 6417100
Fax(031) 5528873
Fax(031) 5529524
Fax(052) 7880700
Fax(033) 5928181
Fax(02) 59603311
Fax(035) 7702241
Webstránka:
PopisWeb
Domovská stránkahttp://www.pabk.sk
Webstránkahttp://www.pabk.sk
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICPOTO-0004
SKNIC interné ID144115188075961571
Adresa:
Adresa
Poštová banka a.s, Gorkého 3, P.O.BOX 149, 81499 Bratislava, Slovensko
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
prijímanie vkladov
poskytovanie úverov
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami s drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
finančné sprostredkovanie
prenájom bezpečnostných schránok
poskytovanie bankových informácií
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
finančný lízing
vydávanie a správa platobných prostriedkov
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
uloženie vecí
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Poštová banka, a.s. na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti Poštová banka, a.s. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti Poštová banka, a.s. na stránke sk-fin.com.

Diskusia